Isten létezésének szigorúan logikai bizonyítása

Isten létezésének szigorúan logikai bizonyítása

Előbb tisztázzuk mi is az hogy Isten, és hogy ez az írás milyen Istenről szól. Isten mindenható és mindentudó, minden felett álló valaki vagy valami. Ennyi. Nem konkrétan a keresztény vagy valami más vallás Istenéről szól ez az írás, hanem csakis az “általános” mindenható és mindentudó Istenről. Értelemszerűen ebből az Istenből csak egy van. Például kisbetűvel írva hogy isten az nem mindenható és nem mindentudó, és belőle több is lehet. Akár az embert is lehet istennek nevezni.

Ez a bizonyítás nem pusztán elméleti filozofálgatás. Ez a bizonyítás azt bizonyítja, hogy ebben a világban, és minden lehetséges világban szükségszerűen létezik ez a mindenható és mindentudó Isten.

A bizonyítást kicsit materialista logika szerint írtam meg, ennek több oka van, de ebbe most nem megyek bele hogy miért. Az írás direkt kicsit provokatív és kicsit vicces lesz.

Kezdjük tehát a bizonyítást. Szögezzünk le egy fontos dolgot: nincs véletlen. Semmiféle olyan nincs, amit véletlennek lehet nevezni. Ha ezt nem érti valaki, akkor kb. semmit sem ért a világból. Ha valaki a véletlen védelmében elkezd statisztikával, a tudásunk korlátoltságával meg hasonlókkal jönni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő nem érti azt, hogy nincs véletlen, tehát felesleges vele a témáról tovább beszélgetünk. Különösen akkor súlyos a helyzet, ha azt állítja, a tudomány bebizonyította, hogy van véletlen. Egy ilyen ember valószínűleg nem is nagyon gondokodott még el a témáról (viszont annál többet tanult az iskolában róla).

Ezzel a bizonyítás véget is ért. A továbbiak csak kiegészítések.

Mivel tehát nincs véletlen, ezért minden létező dolog között értelmes kapcsolat áll fenn. Minden dolog, ami a világban létezik (az elemi részecskéktől kezdve galaxisokig) értelmes és nem véletlenszerű kapcsolatban áll egymással. Értelemszerűen az ilyen kapcsolatok értelmességét nem feltétlen érthetjük mi meg, vagy bárki aki nem Isten (legalábbis rövid távon). De ez nem jelenti azt hogy azok a kapcsolatok nem értelmesek. Mivel nincs véletlen, és a világban minden értelmes, ezért logikus, hogy van Isten.

Személy-e ez az Isten? Bár ez már nem témája ennek az írásnak, de röviden erről is írok, mert valamit talán segít a megértésben.

Értelemszerűen és logikusan egy mindenható és mindentudó Isten személy is egyben. De mit is jelent az hogy valaki személy? Nem csak ember lehet személy, hanem például egy kutya is. De egyesek akár egy hangyát is személynek tarthatnak, például mert nagyon aranyos és okos. Ebből következik, hogy a személy fogalom nem igen/nem jellegű hanem “mennyiségi”. Minél inkább “szervesen és aktívan összetett” (ezt most nem tudom jobban megfogalmazni) valami, annál inkább személy. Istenen kívül a leginkább személy jellegű lények mi emberek vagyunk. Isten sokkal inkább személy, mint mi emberek. Isten a tökéletes és teljes személy, hiszen a legösszetettebb is.

Ebből az is következik, hogy a világban az Istenhez leginkább hasonlító valami az az ember. Ez nem azt jelenti, hogy egy kutya vagy egy hangya ne hasonlítana Istenhez, természetesen hasonlítanak ezek is, de nem annyira mint az ember. (Persze más bolygókon lehetnek akár az embenél is “személyebb” lények akiket még nem ismerünk.)

Mindebből az is következik, hogy minden ami a világban van, Isten része. “Benne élünk, mozgunk és vagyunk” – ahogy egy ókori bölcs állította, és ahogy ezt a Biblia egyik írója is idézi és igaznak fogadja el.

Végül: bármi amit mi véletlennek, kaotikusnak vagy értelmetlennek tartunk az valójában értelmes és logikus – mivel véletlen nincs. Se globális, se lokális véletlen nem létezik. Aki bármit is véletlennek nevez (a hétköznapi általános szóhasználaton kívül) az nem ért sokat a világból és a mindenható és mindentudó Istenből (bár bizonyára sokat “tanult” ezekről az iskolákban).

Értelemszerűen az Isten az idő felett is áll, ahogy az anyag és minden felett is. Mivel mi az időben élünk, ezért az is logikus, hogy bármiről amit véletlennek vagy értelmetlennek hiszünk (ostobán), arról idővel kiderül(het számunkra), hogy értelmes és logikus.

Mint írtam, ez az írás nem szól arról hogy ezeken kívül Isten milyen. Ez már egy másik téma.

Advertisements